Over Hugo

Hugo Hillenaar (60) is per 1 mei 2020 hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam. Voordat Hugo naar Rotterdam kwam was hij werkzaam als directeur Strafrechtketen op het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij van juni 2014 tot juni 2018 Landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket. Hillenaar is sinds 1992 verbonden aan het Openbaar Ministerie. Aanvankelijk als officier van justitie in Arnhem en later in Breda. In 2002 werd hij plaatsvervangend hoofdofficier te Rotterdam om in 2007 terug te keren naar Breda als hoofdofficier van justitie.